Vedlikehold av ventilasjonsanlegg

Vedlikehold av ventilasjonsanlegg

Alle ventilasjonsanlegg må vedlikeholdes jevnlig for at det skal fungere ordentlig. Avsetning av partikler i ventilasjonsanlegg følger tyngdeloven. Under luftgjennomstrømning i ventiler, kanaler, filtre og vifter avsettes forurensede partikler kontinuerlig.

Et ventilasjonsanlegg som ikke blir vedlikeholdt vil derfor oppleve gradvis tetting og funksjonssvikt med store helsemessige og økonomiske konsekvenser.

Ikke glem brannfaren!

Et nøkkelord er fare for brann og spredning av brann i, og gjennom ventilasjonskanaler og vifter. En blanding av fett, tekstilpartikler, støv og trekk i et ventilasjonsanlegg gir ekstrem næring til brannforløp.

Et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg er ikke bare en brannfare, men har også andre helsemessige konsekvenser. Det er påvist en klar sammenheng mellom dårlig inneklima, menneskers helse og evne til å leve komfortabelt under hvile, konsentrasjon og arbeid.

90 prosent av vår tid tilbringes innendørs. Økende allergiforekomster, økende sykefravær og generell misnøye med luftkvalitet i offentlige og private bygg er et stadig gjentagende diskusjonstema, men dessverre velger altfor få å gjøre noe med bygningens ventilasjonsanlegg.

Det «usynlige» problemet.

Ventilasjonsanlegg er sentralt for tilførsel av ny luft

Synlig støv i form av «hybelkaniner» ser vi på som normalt. Med støvklut/støvsuger og andre tilgjengelige midler kan det visuelle fjernes for en stund. Imidlertid tenker vi ikke på at et ventilasjonsanlegg er den viktigste transportveien for tilførsel av ny luft, samt fjerning av brukt luft (eksos) fra innendørsområder.

Redusert tilførsel og avtrekk fra et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg gir forurenset luft lenger oppholdstid innendørs, og vi eksponeres for økt konsentrasjon av luftbårne partikler over lengre tid.

Det farlige, skitne støvet har stor bæreflate på grunn av vekten, og innholder en rekke stoffer som «setter» seg på partiklene og transporteres med disse. Her nevnes kjemikalier, bakterier, mugg, soppsporer, midd, fibre etc. Dette er partikler som er så små at de transporteres helt inn i lungenes dypeste områder og kan avsettes der.

Skarpe partikler med tilsetningene nevnt over kan skjære seg inn i lungevev og transporteres med blodbanen rundt i kroppen.

Dersom bygninger har installert ventilasjonsanlegg er det viktig at disse har optimal lufttransport gjennom kanaler, filter og vifter. Lufttransporten i et ventilasjonsanlegg reduseres i takt med avsetninger på kanalvegger og vifteblad.

Kapasitetsreduksjoner på opptil 50 prosent kan forekomme relativt tidlig, 3-5 år etter installasjon av et ventilasjonsanlegg. Tidsfrekvensen avhenger av dimensjonering, kapasiteter, miljø og hvor eksponert et ventilasjonsanlegg er for økt påvirkning av forurensning i sin geografiske beliggenhet eller miljøet anlegget benyttes i.

Vi tilbyr den mest effektive løsningen for fjerning av støv og belegg i alle typer ventilasjonsanlegg.