Rørfornying

Rørfornying der vi støper nytt rør i gammelt rør

Rørfornying

Hva er rørfornying?

Rørfornying er et samlebegrep for flere metoder for rehabilitering og forbedring av vann- og avløpsrør. Enklere forklart så betyr det å lage nye rør inne i de gamle. Vi kan reparere rør uten å grave i vei og hager, eller uten å pigge opp gulv og rive vegger. Vi kommer til røret fra eksempelvis utvendige kummer, stakekummer i gulv eller stakeluker på stammer. Forutsetning er at disse er dimensjonert for arbeidet som skal utføres.

Vi utfører rørfornying av alle typer overvanns- og avløpsrør på oppdrag for både huseiere, borettslag og sameier. I tillegg hjelper vi eiendomsforvaltere, forsikringsselskaper og rørleggere. Kommuner og kommunale selskaper er også typiske oppdragsgivere. Utstyr og materialer for strømpeutforinger er tilpasset de enkelte rørenes dimensjon og tilstand.

 -

Slik fungerer rørfornying.

Vi lager rett og slett nye rør inne i de gamle rørene. Mer detaljert, så støper vi nye rør på innsiden av eksisterende rør ved hjelp av fleksible strømpeforinger som tilsettes herdningsmateriale. Dette kan være for eksempel tokomponent epoxy. Strømpeforingene vrenges inn i det eksisterende røret med spesialutstyr for både installasjon, gjenåpning og håndtering av pågreninger. Samme utstyret brukes for kontroll og dokumentasjon av utført arbeid. Vi har mange års erfaring med rørfornying for både private og offentlige kunder rundt om i hele landet.

Dette er fordelene.

Fordelene med rørfornying er kortere anleggstid og færre inngrep i bygg og infrastruktur enn ved tradisjonell utskifting, og slik sett anses metoden, som også kalles relining, for å være en miljøvennlig løsning. I tillegg blir det færre forstyrrelser for beboere, og jobben utføres raskt og kostnadseffektivt. TT-Teknikk bruker kun sertifiserte materialer og metoder, og gir garanti som for nyanlegg.

Hva kan skje om problemet ikke løses?

Ved å ikke ta behov for fornyelse og rehabilitering av rør alvorlig, kan det vise seg å bli mer kostbart og problematisk i lengden. Det tar kanskje en stund før det vises, men da kan langt større og mer alvorlige problemer oppstå. Eksempelvis kan grunnvann trenge inn i rørene gjennom sprekker og skader. Vond lukt og forurensning kan oppstå dersom kloakk lekker ut av rørene, i tillegg til at dyr som eksempelvis rotter kan trenger gjennom rørene, og i verste fall inn i bolig.

Økonomisk sett er det rimeligere å ha godt vedlikehold enn å ta problemene når de har vokst seg store. Å sjekke rørene jevnlig gjennom en rørinspeksjon kan være lurt for å si noe om tilstanden til røret.

Last ned og les mer i vår pdf om privat rørfornying eller offentlig rørfornying her.

Se også hva slags tjenester vi utfører gjennom Power Clean. 

- Anse jobben som gjort!

Arbeiderne var hyggelig og kom til avtalt tid. Arbeidet ble utført på ett tidspunkt som passet slik at det ikke skapte problemer for meg eller min leietaker. (Ikke lett å fungere uten å kunne bruke vann på vanlige arbeidsdager.) Arbeidet ble raskt utført og til en “rimelig” pris.

- Grethe Ødegaard, Lørenskog