Støyer ditt eller naboens ventilasjonsanlegg?

Støyer ditt eller naboens ventilasjonsanlegg?

Om det er hjemme, på skole eller jobb – støy fra ventilasjonsanlegg kan oppleves som ubehagelig og forstyrrende. Dessuten kan det være helseskadelig. Hva kan du gjøre dersom du blir plaget av støy? Og hvor henvender du deg om det er andre som er ansvarlige for støyen som plager deg?

Støy er et alvorlig folkehelseproblem.

Ifølge Norsk forening mot støy er støy den miljøforurensningen som rammer flest mennesker i Norge i dag. Støy er et alvorlig folkehelseproblem, og det er anslått at den fører til over 10 000 tapte friske leveår – hvert år. Mye av støyen som plager oss kommer fra ventilasjonsanlegg.

Det er ofte enkle tiltak som skal gjøres for å redusere støy fra ventilasjonsanlegg. Dessverre er det blant annet slik at en del entreprenører og utbyggere ikke tar hensyn til dette når et prosjekt planlegges, hvilket kan bli til stor plage for både boligeiere og naboer. I tillegg er det mange ventilasjonsanlegg som er dårlig vedlikeholdt og trenger å renses.

Hva er grenseverdiene for støy?

Også ventilasjonsstøy blir omfattet av forurensningsforskriften.

Grenseverdiene for alle typer bygninger finnes i forurensningsforskriften. Denne er i første rekke spesielt laget for boliger som ligger i nærheten av støykilder som flyplasser, havner, industrianlegg, barnehager og trafikk. Men også ventilasjonsstøy blir omfattet av forskriften.

I § 5-4 i forurensningsforskriften står det “Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 dB LpAeq,24h i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak.LpAeq,24h betyr gjennomsnittsstøy i dB(A) over døgnet, og den skal måles innendørs i rom som er godkjent for varig opphold når vinduer og ventiler er lukket.

Støy fra ventilasjonsanlegg kan også være mer enn den du bare hører. Den kan være så lavfrekvent at du kun oppfatter vibrasjoner og ingen lyd. Likefullt er det en støyplage.  

Hva kan årsakene til støy i ventilasjonsanlegget være?

Støyforeningen har laget en omfattende sjekkliste som handler om dette, og her er de viktigste punktene:

  1. Står anlegget i vater?
  2. Er det glass eller andre ting i skap og kjøleskap som klirrer eller rister?
  3. Har anlegget direkte kontakt med bygningen?
  4. Forplanter lyden seg til flere rom?
  5. Forplanter lyden seg gjennom vann- og kloakkrør, eller andre rør eller ledninger?
  6. Er alle koblinger helt tette?
  7. Kan utedelen til anlegget snus?
  8. Er støvfiltre renset?
  9. Kan hastigheten på viftene reguleres om natten?
  10. Bruk ørene – suser anlegget jevnt, eller hører du tegn på slitasje eller noe som er ødelagt?

Et ventilasjonsanlegg er gjerne noe du ikke bør gå løs på selv. Av ting du til en viss grad kan gjøre anbefaler Folkehelseinstituttet å installere lydfeller, omregulere anlegget eller montere vibrasjonsdempere under aggregatet da dette reduserer strukturstøy.

Husk også at du har reklamasjonsrett når du har kjøpt et ventilasjonsanlegg. Bedrifter reklamerer gjennom kjøpsloven, mens privatpersoner i tillegg kan gjøre det via forbrukerkjøpsloven.

Hva gjør du hvis et annet ventilasjonsanlegg støyer?

Henvend deg til den ansvarlige for støyen.

Uansett om det har vart lenge eller om støyen nylig startet – henvend deg til den ansvarlige for støyen. Når det gjelder støy fra ventilasjonsanlegg, ta kontakt med lokale bygningsmyndigheter. Dersom du bor i bygård eller borettslag, kan du kontakte styret. Jo flere av naboene du får med deg, desto bedre er det.

Hvis disse ikke tar tak i saken, er neste nivå å kontakte kommunale helsemyndigheter og klage der. De vil komme på befaring og måle støyen, og kan deretter pålegge de som har ansvaret om å gjøre tiltak for dempe den.

Nest siste instans er Konfliktrådet, og den siste er en privat rettssak. Gjennom Støyforeningen kan du også få inntil en halvtimes gratis advokathjelp.

Hvis støyen er på arbeidsplassen din, er det Arbeidstilsynet du skal kontakte.

Ingen grunn til å la deg bli plaget av unødvendig støy.

Det er ingen grunn til å la deg bli plaget av unødvendig støy. Det verste du kan gjøre for helsen er å tenke at støyen går over. Blir du plaget av støy er det derfor viktig at du tar kontakt med riktig instans så fort som mulig.