Sintef Teknisk Godkjenning

Sintef Teknisk Godkjenning

TT-TG-1TT-Teknikk ble denne våren tildelt Sintef Teknisk Godkjenning for rørfornying inne i bygninger med en metode utelukkende basert på strømpeutforinger. Rørfornying er etter hvert blitt et godt kjent begrep for alle som har opplevd problemer med avløp inne i – eller under bygget de bor i. Avløpsrør har samme behov for vedlikehold som alt annet i og rundt en bygning. Rørfornying betyr at de gamle rørene vedlikeholdes ved å renses for deretter å støpe et nytt rør inne i det eksisterende røret. Denne metoden har vært benyttet i Norge i nærmere 20 år og erfaringene er meget gode.

Sintef Teknisk Godkjenning er den eneste norske sertifiseringen som kan oppnås for rørfornying og en slik godkjenning gir et kvalitetsstempel ikke bare for metoden, men også for selskapet som innehar den. Prosessen med å oppnå en slik godkjenning er omfattende og krevende, men gir til slutt en garanti overfor innehavers kunder at de får et kvalitetssikret sluttprodukt. Rørfornying testes på tilsvarende måte som nye plastrør tenkt til samme formål og sluttresultatet etter endt rørfornying kan godt sammenlignes med å ha fått installert helt nye rør, men med en ekstra fordel. Hele anlegget blir fritt for skjøter som ofte kan være svakt punkt ved installering av nye rør.

«Rørfornying kan bestå av flere forskjellige metoder og vi behersker de fleste, men vårt hovedprodukt er strømpeutforinger. Vi er veldig glade og stolte over å kunne si at vi nå er et av veldig få selskaper i landet med en Teknisk Godkjenning på rørfornying med en metode utelukkende basert på strømpeforinger.», sier Markedssjef Rune Kristiansen

Å benytte strømpeforing ved rørfornying betyr at et innvendig avløpsanlegg vil bli rehabilitert med strømpeutforinger i både avløpsstammer og tilhørende grenrør inn til hver enkelt leilighet. Alle skjøter forsvinner og anleggets normalt svakeste punkt, koblingen mellom stamme og grenrør, blir forsterket med spesial tilpassede foringer. Grenrørene inn til leilighetene vil blir rehabilitert på samme måte.