Penger spart er penger tjent

Penger spart er penger tjent

Kostnader et borettslag har ved tette avløp

De fleste boligsameier bruker unødig mye penger i året på tette avløp, tette sluk og tett kloakk. Et tett avløp oppstår spontant, og må renses umiddelbart. Samtidig går det naturlig nok oftest tett når beboerne er hjemme fra jobb eller skole – med andre ord om kvelden eller i helgene. Dette betyr ekstra utrykning for rørleggere og rensefirmaer, som igjen betyr ekstra store utgifter. Renses hele avløpssystemet med Power Clean Pipe, tar det minst fem år før gjenslamming (som i hovedsak kommer fra stikkledning på kjøkken og bad) kan skape problemer igjen. Dette er fem år uten bekymring for sameiets rørsystem – og fem år uten uforutsette utgifter for øyeblikkelig hjelp når rør går tett.

Næringseiendommer og offentlige bygg

For bygningsmasser underlagt budsjetter og regnskap er forutsigbarhet en kritisk faktor. Uten oversikt over rørsystemets tilstand er dette vanskelig, og uforutsette utgifter på dette kan lett bli en joker i korstokken. Med jevnlig bruk av Power Clean Pipe unngås dette. Vi utfører rensing av hele avløpssystemet, fra stikkledninger og helt ut til kommunalt koblingspunkt.

For å tydeliggjøre besparelsen har vi satt opp følgende regnestykke, basert på erfaring:

I en eiendom med 30 enheter, hvor eiendommen er mellom 30 og 50 år, brukes det mellom 15 og 20 000,- kroner årlig på akutt ”nødhjelp” på rør og avløp. Over en femårsperiode blir dette 100 000,- kroner.

Renses hele rørsystemet med Power Clean Pipe, gir dette erfaringsmessig minst fem år uten behov for annen rens. Kostnadene på dette er 416,- kroner i året per enhet, som gir en årsutgift på 12500,- tilsvarende kr 62500,- i løpet av fem år rens.

Dette kan gi en besparelse på ca 37000,- i løpet av fem år, i tillegg til at sameiet, eier eller forvalter slipper stress, mas og bekymringer.

Enebolig

Også rørsystemet til en enebolig vil ha svært godt av rens – ved periodisk rens unngår du faren for vannskader, og får et rørsystem med samme kapasitet som da det var nytt. Behandlingen omfatter:

  • Spyling av stikkledning på kjøkkenet fra vannlåsen ut mot avløpsslangen.
  • Spyling av stikkledning på badet fra rensepluggen i gulvsluket.
  • Når alle stikkledninger og vertikale avløpsstammer er renset, spyles eiendommens hovedavløp.

Vi tilbyr fastpris ved avtale om spyling av rør i eneboliger.