Nok en spesialbil for Rørinspeksjon på plass

Nok en spesialbil for Rørinspeksjon på plass

TT-Teknikk har i mange år vært en toneangivende aktør innen rørinspeksjon i Norge.

Dette fordrer at vi har både kompetente ledere og operatører innen området, men også utstyr som følger med de krav som til en hver tid stilles til kontroll av røranlegg.

I desember ble det siste tilskuddet til vår utstyrspark levert; en splitter ny spesialinnredet bil med det mest moderne og oppdaterte utstyret som finnes for rørinspeksjon. Fra denne bilen kan vi kontrollere nye og gamle ledningsanlegg, finne feil, måle fall og kontrollere på-koblede stikkledninger for å nevne noe.

Vi leverer høy kvalitet på vår dokumentasjon og alle våre operatører har gyldige operatør bevis utstedt av Rørinspeksjon Norge.