Hva er kravene til ventilasjon i boligen din?

Hva er kravene til ventilasjon i boligen din?

I gjennomsnitt er vi tilbringer vi omtrent 15 timer i døgnet hjemme. For å kunne ha god livskvalitet er det viktig å ha et hus der ventilasjonen fungerer som den skal. Nye boliger har helt klare krav, men hva med eldre hus?

Et vanlig tegn på at ventilasjonen hjemme ikke fungerer som den skal er å føle seg bedre utover dagen når dere ikke er hjemme – men når dere kommer hjem blir dere gradvis verre igjen i løpet av kvelden og ettermiddagen.

For hvis boligen din ikke har skikkelig ventilasjon kan både den og dere som bor der bli syke. Boligen kan få mugg, sopp og råte på innvendige flater og til og med interiør. Når du eller noen i familien konstant puster inn sporer fra disse kan dere etter hvert oppleve kvalme, hodepine, trøtthet, hoste, tørr hud og tørre slimhinner. Dette kan også utvikle seg til astma og allergier. Hvis ventilasjonen ikke fungerer som den skal, kan den også avgi mer støy.

Et velfungerende ventilasjonsanlegg er viktig.

Spesielt barn er utsatt hvis dere har et dårlig inneklima. De bruker nemlig 50 prosent mer luft i forhold til kroppsvekten enn voksne, og samtidig er de mer aktive. Og det er nettopp derfor et velfungerende ventilasjonsanlegg er viktig.

Byggteknisk forskrift – for nye boliger

Kravene til ventilasjon i nye boliger står i Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 13 – Inneklima og helse. I § 13-1 står det:

 1. Bygningen skal ha ventilasjon som sikrer tilfredsstillende luftkvalitet ved at
  1. ventilasjonen er tilpasset rommenes utforming, forutsatte bruk, forurensnings- og fuktbelastning
  2. luftkvaliteten i bygningen er tilfredsstillende med hensyn til lukt
  3. inneluften ikke inneholder forurensning i konsentrasjoner som kan gi helseskade eller irritasjon.

Videre forklares det at “Tilfredsstillende luftkvalitet er en forutsetning for å unngå negative helseeffekter og oppnå trivsel og velvære for de som oppholder seg i bygningen.”

Selve kravene er fastsatt i §13-2:

 1. Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 kubikkmeter per time per kvadratmeter gulvareal når boenheten er bebodd.
 2. Soverom skal tilføres minimum 26 kubikkmeter friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.
 3. Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer minimum 0,7 kubikkmeter friskluft per time per kvadratmeter gulvareal.
 4. Kjøkken, toalett og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

Den enkleste måten å oppfylle kravene i nye boliger på er med mekanisk ventilasjon – balansert ventilasjon er gjerne mest egnet for å oppfylle energikrav.

Det er utbyggers ansvar å sørge for at kravene i Byggteknisk forskrift blir etterfulgt.

Hva med eldre boliger?

I et nytt hus skal forskriftene være fulgt, men i et eldre hus finnes det ikke tilsvarende krav. En tommelfingerregel sier at hvis du føler noe er galt med ventilasjonen hjemme, så er det som regel det – og da bør du ta tak i problemet med den gang.

Her kan du lese en sjekkliste for å finne ut om du har dårlig ventilasjon hjemme

Mange hus og leiligheter som ble bygget blant annet på 60-, 70-, og 80-tallet har det som gjerne blir kalt naturlig ventilasjon. Lufttilførselen kommer gjennom lufteluker i veggene og spalter over vinduene. Ulempen er når du glemmer å åpne disse igjen, for eksempel etter vinteren. Det gir et dårlig inneklima med god grobunn for sopp, råte og mugg. Og det er spesielt soverom og barnerom som er mest utsatt.

Det beste du umiddelbart kan gjøre er å sørge for luftgjennomstrømming i boligen din er derfor å åpne stengte luker og spalter. Bruk også avtrekksvifte på bad og kjøkken. Visste du forresten at kjøkkenvifta får bedre effekt hvis den får tilluft – altså hvis luker, spalter eller et vindu står åpent mens du lager mat?

For eldre boliger er det også anbefalt å installere balansert ventilasjon. Hvis du installerer dette i boligen din kan du få inntil 20 000 kroner i støtte hos Enova.

De fleste boliger – både nye og eldre – har godt av å sjekke ventilasjonsanlegget og få renset luftekanalene jevnlig. Dette bidrar til å fjerne sopp, råte og mugg, og gjør dere og boligen friskere.