Hva er kravene til ventilasjon i næringsbygg?

Hva er kravene til ventilasjon i næringsbygg?

Tunge dager på jobben kan skyldes stress, kjedelige arbeidsoppgaver, kjipe kolleger – eller dårlig inneklima. Undersøkelser viser nemlig at der vi oppholder oss når vi ikke er hjemme, som i barnehagen, på skolen eller jobben, på langt nær alltid oppfyller kravene til et godt innemiljø.

Spesielt skoler og barnehager, og helse- og sosialtjenesten, er notorisk kjent for å ha dårlig luftkvalitet. Dette bekreftes også i en rapport fra Folkehelseinstituttet – halvparten av over 300 undersøkte skoler har eller har hatt problemer med fukt og/eller vannlekkasjer.

Dette bidrar til å gjøre barna våre syke, for ifølge Arbeidstilsynet er det en rekke sykdommer følger i kjølvannet av dårlig inneklima:

  • Slimhinneirritasjon i øyne, nese, hals
  • Mer plager av astma og allergisk snue
  • Hyppigere og verre luftveisinfeksjoner
  • Tørrhet, kløe, eksem i huden, særlig i ansikt og på hender
  • Unormal trøtthet, hodepine, allmenn uopplagthet

Også i mange norske bedrifter sliter ansatte med de samme sykdommene og fravær relatert til dårlig inneklima.

I arbeidsmiljølovens navn

Krav om luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger.

Ifølge Arbeidstilsynet har arbeidstakere gjennom arbeidsmiljøloven krav om et fullt forsvarlig inneklima som innebærer luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Arbeidsmiljøloven forteller også om arbeidsgiverens plikt til å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav opprettholdes. På arbeidsplasser med forurensende arbeid er det egne krav om særskilt risikovurdering og dokumentasjon.

Behovet for ventilasjon på arbeidsplassen beregnes ut fra følgende:

  • Personbelastning – altså antallet personer i lokalet
  • Bygning, interiør og installasjoner
  • Hvilket arbeid som utføres i lokalene

Det er for øvrig arbeidsplassforskriften § 2-14 som regulerer ventilasjon, luftkvalitet og inneklima i arbeidslokaler. Klimaet skal være det som kalles tilfredsstillende med tanke på blant annet fuktighet og temperatur – som vanligvis bør være på ca. 22 grader.

Her kan du lese mer om Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet, og hvilke faktorer som påvirker inneklimaet.

Godt inneklima – en frisk investering

I en amerikansk undersøkelse fra Harvard fant de ut at både arbeidstakere og elever var langt mer effektive når de fikk optimal luft. Blant annet var resultatene for strategisk tenkning opp til 288(!) prosent høyere enn når man jobbet i dårlig luft.

Det lønner seg å investere god inneluft.

Forskning viser nemlig at det lønner seg å investere god inneluft. Blant annet synker effektiviteten vår med opp til fem prosent når en skole, institusjon eller bedrift har dårlig inneklima. Nå høres kanskje ikke fem prosent så mye ut, men det utgjør faktisk 10 sykedager i året for hver og en av oss – altså tilsvarende to uker borte.

Et spesielt særtrekk ved dårlig inneklima er at man føler seg dårligere jo lengre man oppholder seg i lokalene, mens når man går for dagen føler man seg etter hvert bedre igjen.

Et godt inneklima tilsvarer mindre enn én prosent av bedriftens samlede lønnskostnader.

Om god luft er dyrt? Overhodet ikke. Et godt inneklima tilsvarer mindre enn én prosent av bedriftens samlede lønnskostnader. Så kanskje det er på tide å begynne å ta inneklimaet på alvor?