Inneluften

Inneluften

Inneluften

I inneluften finnes det mengder av mikroorganismer, som soppsporer, muggsporer, bakterier, alger, pollen, og husstøvmidd.

Disse er ikke bare usmakelige, de er også direkte helsefarlige å puste inn.

Vi oppholder oss 90 prosent av tiden innendørs og puster i denne luften gjennom hele dagen.

Legg til rette for lavere sykefravær!

Inneluft på arbeidsplassen

På arbeidsplassen kan dette føre til at medarbeiderne får lavere arbeidskapasitet, og det vil i verste fall øke sykefraværet.

Konsekvensen kan være helseplager som hodepine, kvalme, trøtthet, og slapphet. Store forekomster kan være allergifremkallende.

Et rent og dermed velfungerende ventilasjonsanlegg med veldimensjonert kapasitet og gjennomstrømning reduserer mengden mikroorganismer i inneluften til et minimum!

La oss rense ventilasjonen – det gir deg mulighet til å puste ren luft og høre «suset» igjen!