Hvordan brannisolerer jeg ventilasjonskanalene?

Hvordan brannisolerer jeg ventilasjonskanalene?

Dårlig brannisolering og manglende vedlikehold av ventilasjonskanalene kan medføre tap av menneskeliv, både på grunn av røykutvikling og flammespredning. En liten investering nå kan derfor spare deg for store tragedier i fremtiden.

Med restaurantbrannene på Nedre Foss gård og Illegal Burger i Oslo friskt i minne, er det ingen tvil om at det bokstavelig talt er livsviktig med forsvarlig brannisolering av ventilasjonskanalene.

Årsaken til at restaurantbranner oppstår er gjerne fordi det ettermonteres griller som fyres med kull eller ved. Dette gir høye temperaturer og flammer som kan gå inn i vifter og avtrekkskanaler. Legg til at disse ikke er blitt vedlikeholdt og dermed er fulle av fett, og du har en potensiell brannbombe – ikke bare for ansatte og gjester, men også for de som bor i bygården.

Her må det også legges til at brannfaren er til stede uansett om du har åpen grill eller ikke. I hvert fall så lenge du ikke har jevnlig ettersyn, vedlikehold og eventuell rens, som du bør ha en gang i året.

Hva sier forskriftene?

I Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 11 – Sikkerhet ved brann står det i veiledningen til bestemmelsen at

  • Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- eller røykspredning i byggverket via kanalnettet, på grunn av utettheter ved gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler, eller på grunn av varmeledning i kanalgodset.

Videre i Byggteknisk forskrift §11-10 står det blant annet:

  1. Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
    1. Avtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra matos. Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann.
    2. Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0.
    3. Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg og lignende må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsristen, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand.

Hva skjuler seg bak disse mystiske betegnelsene? Klasse A2-s1,d0 betyr rett og slett ubrennbare materialer, mens EI 30 betyr at materialet er motstandsdyktig mot brann i minst 30 minutter. Om du er usikker på om du har denne typen materialer rundt ventilasjonskanalene dine, bør du få det undersøkt.

Montering av slike materialer bør du overlate til fagfolk, da de vet alt om blant annet oppheng, innfesting, sikring, kanalskjøter, avstivere, tykkelse, dimensjoner og alt annet – samtidig vet du også at arbeidet blir forskriftsmessig gjort. Glava og Rockwool er for øvrig to gode steder å starte.

Ikke glem å rense og vedlikeholde ventilasjonskanalene

Hvis du har ventilasjonskanaler som oppfyller alle krav, er likevel ikke hele jobben gjort. Spesielt på hotell-, restaurant- og cafékjøkken er det viktig å sjekke vifter og kanaler for smuss og fett.

Serveringssteder har nemlig ofte dårlig trekk i kjøkkenviftene. Dette kan skyldes både gammelt utstyr og dårlig vedlikehold. For hvis ikke kanalene renses, fylles de opp med lag på lag av både fastbrent og flytende fett. Og jo lengre du venter med å rense, desto mer brannfarlige blir de.

En god måte å fjerne denne typen fett på er ved manuell nedskraping av fettet. Noen ganger må det likevel hardere lut til, og da spesielt på fastbrent fett.

Tørrisblåsing

Dette er den billigste, mest effektive, miljøvennlige og tidsbesparende metoden for å rense vifter og kanaler på – og man får fjernet alt. Tørrisblåsing bruker ikke kjemikalier og løsemidler, og sliper ikke underlaget slik som ved sandblåsing. Siden tørris er fryst karbondioksid er den heller ikke etsende, og etterlater ingen rester.

For å rense med tørris må man ha direkte tilgang. Det er fordi man må blåse rett på underlaget, slik som med høytrykkspyler. Dette løses med å lage luker i ventilasjonskanalen, eller hvis denne er stor nok – sende inn en robot som blåser med tørris.

Med tørrisblåsing er det ikke sikkert kjøkkenet ditt behøver å stenge.

Tørrisblåsing tar som regel kortere tid enn manuell nedskraping. Det betyr at kjøkkenet ditt blir mer brannsikkert, samtidig som du sparer penger. Det betyr også at med tørrisblåsing er det ikke sikkert kjøkkenet ditt behøver å stenge i det hele tatt.