Hva er naturlig ventilasjon?

Hva er naturlig ventilasjon?

Naturlig ventilasjon er måten vi “alltid” har luftet på i boliger frem til våre dager, altså at man ved hjelp av temperatur, vær og vind får tilførsel av luft gjennom vinduer, ventiler og spalter.

Med andre ord – naturlig ventilasjon bruker ikke vifter drevet av en motor for å tilføre ny luft eller fjerne gammel luft. Dette var vanlig i hus frem til 60-tallet, og i leiligheter mange år senere.

I nye hus har det blitt vanlig å installere elektrisk avtrekk, varmepumper og balansert ventilasjon for å sikre nok lufting. Når man bytter luft ved hjelp av motordrevne vifter kalles det mekanisk ventilasjon. Det er vanlig med naturlig ventilasjon i eldre boliger, men holder det i moderne boliger som får stadig strengere byggekrav?

Vanlig med naturlig ventilasjon i eldre boliger

Er naturlig ventilasjon nok?

Ifølge Astma- og Allergiforbundet er naturlig ventilasjon effektivt når:

  • Det blåser eller er kaldt ute.
  • Ventiler er åpne.
  • Det ikke er tette dører mellom tilluft og avtrekk.
  • Det fyres med ved. Forbrenningen trekker luft fra rommet, og bidrar også til å varme opp luft i lufteløp i pipa. Alt dette setter fart på ventilasjonen.

En av ulempene med naturlig ventilasjon er at du er prisgitt vær og klima. Blåser det for mye får du problemer med trekk på grunn av store luftstrømmer. Blåser det for lite, været er fuktig eller temperaturen er den samme inne som ute er naturlig ventilasjon lite effektivt. Minstekravet for luftskifte er på 0,5 vekslinger per time, men med naturlig ventilasjon er det vanskelig å måle om dette blir oppnådd.

En fordel med naturlig ventilasjon er at det brukes mindre energi til vifter, men samtidig er det ikke mulig å gjenvinne varme fra avtrekksluften – naturkreftene alene er ikke nok til å drive varmegjenvinnere, og du får varmetap. Dette kan kompenseres for med bedre materialer, mer isolasjon og mindre vinduer.

I gamle hus dekkes ofte behovet for ventilasjon ved hjelp av ventiler, jevnlig lufting av vinduer og utettheter. Også kjøkkenventilatoren bidrar til å bytte ut luften, i tillegg er det vanlig med ekstra avtrekk på badet. Kombinert med vifter på kjøkken og bad kan altså naturlig ventilasjon være nok.

Vil balansert mekanisk ventilasjon hjelpe?

Du sparer penger og får bedre komfort

Fordelen med balansert mekanisk ventilasjon er at du kan spare mye energi, samtidig som den kan gjenvinne opptil 85 prosent av varmen fra brukt luft. Det er også enklere å måle og styre luftskiftet. I sum betyr dette at du sparer penger og får bedre komfort.

Etter hvert som nye hus blir tettere har behovet for “pustehjelp” økt. Skal du bygge bolig og kun ønsker naturlig ventilasjon kan luftkvaliteten bli bra nok, men faren er at du sannsynligvis vil få problemer med å klare energikravene i byggteknisk forskrift. Som et eksempel har nye boliger hatt krav om balansert ventilasjon siden 2010.

Det viktigste balansert ventilasjon – og varmepumpe – bidrar til er likevel et sunnere innemiljø. Balansert mekanisk ventilasjon fjerner gammel luft på kjøkken, bad og våtrom som er forurenset av mennesker, dyr og matos. Den gamle luften erstattes med frisk luft utenfra som blir ført inn i stue, soverom og andre oppholdsrom. Alt i alt gjør dette at balansert mekanisk ventilasjon anbefales, fordi det gjør boligen og de som bor der friskere.

Visste du at du kan installere balansert ventilasjon selv om du har en eldre bolig? Hvis du gjør det kan du få inntil 20 000 kroner i støtte hos Enova.

Gjør boligen og de som bor der friskere

Hva skjer hvis boligen din ikke har skikkelig ventilasjon?

Et usunt inneklima som følge av dårlig ventilasjon kan føre til mugg, midd, sopp, råte, alger og bakterier. Når du puster inn dette føler du det bokstavelig talt på kroppen: Du risikerer en rekke sykdommer og plager som dårligere immunforsvar, bronkitt, hudplager, kronisk hodepine, astma og allergi.

Det betyr at uansett om du har mekanisk eller naturlig ventilasjon, og uansett om du har nytt eller gammelt hus: Et velfungerende ventilasjonsanlegg er alfa og omega for helse og trivsel for både bolig og mennesker.