Gamle vannrør kan brukes lenger enn antatt

Gamle vannrør kan brukes lenger enn antatt

Miljøaspekter rundt rørfornying

Rørfornying er en ypperlig metode for å øke levetiden til rør uten store inngrep i infrastruktur. En nylig artikkel fra Nemitek peker også på at Karolina Stråby, forsker i Sintef, mener det kan være et et positivt bidrag inn i sirkulærøkonomien. I forlengelsen av dette viser også nyere forskning at gamle vannrør kan brukes lenger enn først antatt. Studien underbygger altså at det kan være hensiktsmessig å utføre rørfornying dersom avløpsrørene har oppnådd teknisk levealder, uten at vannrørene nødvendigvis må skiftes samtidig.

Reduksjon av råvareuttak

Å finne riktig tidspunkt for utskifting av vannrør er viktig både av hensyn til miljø, økonomi og brukerne.

Man bør erstatte vanninstallasjoner før faren for lekkasjer og skader øker. For tidlig riving av installasjoner bidrar på den annen side til unødvendig uttak av nye ressurser og produksjon av avfall. Det er derfor viktig å finne riktig tidspunkt for vedlikehold og utskifting med hensyn til miljøavtrykk, kostnader og ulemper for brukerne, forklarer senioringeniør Karolina Stråby i SINTEF.

Les hele saken hos Sintef sine sider.