Full kontroll i Skedsmo

Full kontroll i Skedsmo

Skedsmo kommune har iverksatt et omfattende prosjekt for å få full kontroll over alle sine kommunale avløps – og overvannsledninger.

Dette innebærer at hver eneste meter av kommunens ledninger skal kartlegges for å fastslå tilstanden på rørene. Dette gjøres ved at alle rør spyles før det utføres en rørinspeksjon. Denne kartleggingen vil da danne et utmerket grunnlag for kommunen til å gjennomføre behovsprøvde utbedringstiltak i årene fremover.

Vi i TT-Teknikk er veldig glade for å ha blitt tildelt denne omfattende kontrakten som går over flere år. Det er spesielt gøy å få bidra på slike prosjekter i vår egen kommune. Arbeidene startet opp i løpet av 2015 og vil pågå de nærmeste årene i forskjellige områder rundt om i Skedsmo.

tt_150611_0291