Har TT-Teknikk eget kontor og eget utstyr i Bergen?

 

Har TT-Teknikk eget kontor og eget utstyr i Bergen?