Derfor er det viktig å ha jevnlig service av ventilasjonsanlegg

Derfor er det viktig å ha jevnlig service av ventilasjonsanlegg

De fleste norske bedrifter, borettslag og offentlige bygg som barnehager, skoler og sykehus utfører sjelden eller aldri service på ventilasjonsanleggene sine. Ikke bare fører det til dårligere helse for alle som oppholder seg innendørs – dårlig rensede anlegg kan være potensielle brannfeller.

Vi blir syke av inneluften. Det er ikke rart, da vi i gjennomsnitt oppholder oss innendørs i nesten 22 timer hver dag. Her puster vi inn skitt, støv, sopp, mugg, midd, pollen, alger og råte som påfører oss sykdommer og gir oss dårligere helse.

Der noen opplever trøtthet, konsentrasjonsvansker eller hodepine, kan andre begynne å hoste, få tørr hals, tørr nese og tørre slimhinner – eller oppleve hudplager og allergier. Kanskje dårlig ventilasjon rett og slett er en av årsakene til at så mange flere barn og unge i våre dager får astma og allergier?

Hvorfor er jevnlig service av ventilasjonsanlegget viktig?

Godt vedlikehold betyr jevnlig service.

Den eneste måte å bli kvitt problemet med dårlig inneluft er å sørge for godt vedlikehold av ventilasjonsanlegget. Godt vedlikehold betyr jevnlig service, og jevnlig service betyr rens av vifter og eventuell utskifting av filter en gang i året eller ved behov. Hvert femte år bør hele anlegget renses. Dette er viktig fordi:

  • Det forlenger levetiden på anlegget
  • Det bevarer effektiviteten i anlegget
  • Det bruker mindre energi – altså får du lavere strømregning
  • Du sørger for at de som puster inn luften får bedre helse
  • Det er billig sammenlignet med å måtte bytte anlegg

Du behøver nemlig ikke å bytte anlegg dersom du utfører service jevnlig. Hvis du derimot utsetter, kan det gå så lang tid at utskifting er eneste utvei – og da blir det dyrt. Veldig dyrt.

Hvordan utføres service på ventilasjonsanlegg?

Den beste og mest miljøvennlige måten for dyprensing av kanaler, vifter og viftehus er mekanisk rengjøring med roterende børster. Dette kalles gjerne Power Clean-metoden. Her brukes ingen kjemikalier, pulver eller andre løsemidler.

Oppdragene utføres som regel av en operatør med håndholdt verktøy og mekaniske vifter, eller ved hjelp av roboter med kamera og renseutstyr.

I spesielle tilfeller benyttes også damp, høytrykkspyling, mekanisk utskraping av fett, som ofte er årsaken til brann, og blåsing med tørris – som for øvrig er den mest effektive og miljøvennlige rensemetoden.

Uansett oppdrag kan det utføres utenom arbeidstid, i helger eller under ferier, alt ettersom hva som passer deg best.

Få en serviceavtale på ventilasjonsanlegget!

Ventilasjonsanlegget blir like rent som da det var nytt.

Fordelen med å bruke oss er ikke bare at ventilasjonsanlegget blir like rent som da det var nytt, men du behøver heller ikke å tenke på vedlikehold eller service igjen. Vår metode sørger faktisk for at du aldri mer behøver å tenke på noe som har med ventilasjon å gjøre – hvis du ønsker det.

Hvis du inngår en serviceavtale vil du nemlig få et brev i god tid i forveien om når du får besøk for en gjennomgang av anlegget. Og så gjør vi resten.

Bruker du oss får du med andre ord en enklere hverdag med færre bekymringer og bedre helse. Å tenke på ventilasjon og godt inneklima er sunt – både for økonomien og for alle som puster inn luften.

Ønsker du å vite mer om vedlikehold og service av ventilasjonsanlegg? Da kan du ta kontakt med oss her – både befaring og tilbud er uforpliktende og gratis.