Author: Rune Kristiansen

Vi i TT-Teknikk er her dersom problemene oppstår

TT-Teknikk i oppdrag for et borettslag

Problemer kan oppstå og må løses selv om vi nå lever i en tid hvor det er unntakstilstand rundt i landet vårt.

Vi er i full beredskap og operative fra alle våre lokasjoner om uhellet skulle være ute, for å sikre at vannforsyningen og avløpssystemene våre fungerer som de skal. Videre har vi i TT-Teknikk spesialkompetanse på vann og avløp, og er godt vant til å håndtere de forholdsregler som nå gis alle i samfunnet vårt – mer spesifikt knyttet til bruk av personlig verneutstyr og personlig hygiene.

Nå er det mange som jobber hjemmefra, og situasjonen vi er i fører også til at vi bruker mer tid i hjemmene våre enn til vanlig. Dette kan føre til økt slitasje på ledningsnettet, som igjen kan føre til skader. Samtidig er det en rekke tiltak en selv kan gjøre for å forebygge tette rør og andre uhell. Se hva du selv kan bidra med og når det er fornuftig å tilkalle profesjonell bistand. 

Hva kan du gjøre inne i leiligheten og huset ditt?

  1. Ikke kast hva som helst i avløpet. Fett, matavfall, kaffegrut, q-tips, husholdningspapir, stearin, våtservietter, bleier, hår, tamponger og bomull er blant tingene som ikke skal i avløpet. Kildesorter dette der det hører hjemme for å unngå tette rør. Enkelt forklart, så er det bare tre ting som skal i toalettet: tiss, bæsj og dopapir. 
  2. Er det store floker med hår i sluket etter en dusj, plukk det opp og kast det i restavfall. På den måten unngår man unødvendig oppsamling i avløpsrørene. 
  3. Bruk søppelbøtte på badet til tamponger, q-tips eller andre ting som ikke skal i toalettet. 
  4. Se at vannet renner raskt ned i sluk og oppvaskkum. Renner det langsomt så forsøk å rense vannlåsen før du bruker avløpsåpner for å se om dette hjelper. Husk å følge bruksanvisningen på den flytende avløpsåpneren nøye. 
  5. Vær oppmerksom på lukt og klukkelyder fra rørene. Opplever du dette så ta kontakt med oss, for dette er tydelige signaler på at noe kan være galt. 

Hva kan du gjøre på utsiden av huset?

  1. Sjekk at utvendige avløp og kummer ikke er fulle av sand, strøsand, løv, slam eller andre ting som trolig ikke hører hjemme der. Disse kan også fylles opp med uønskede partikler som blir med kraftige regnskyll eller annet som man ikke nødvendigvis kan påvirke selv. Derfor kan det være lurt å foreta en jevnlig sjekk av utvendige ledningsnett og kummer. 

Tette rør kan man ikke reparere selv, men forebygging kan derimot alle hjelpe til med. 

Hvis du trenger profesjonell bistand?

Om uhellet først er ute, så kan man ikke løse seg dette selv – da kreves fagkunnskap, utstyr og riktig verktøy. Rør må både inspireres og spyles med godkjent og riktig utstyr, slik at skadene ikke blir større enn de trenger å være. 

Ta kontakt via vår døgnbemannede vakttelefon på 02490, send epost til post@tt-teknikk.no eller henvend deg via vårt kontaktskjema dersom du trenger hjelp – da kan du anse jobben som gjort! 

TT i Trondheim

En blokk i Trondheim

Etter å ha jobbet sporadisk i området over flere år har TT-Teknikk nå etablert seg med en avdeling i Trondheim.

Vi er lokalisert på Melhus i lokalene til Kjelsberg Transport AS, vår samarbeidspartner i området. På kun få måneder har vi allerede utført mange oppdrag med vedlikeholdsrens av avløpsrør i borettslag og sameier og er nå godt i gang med et større rørfornyingsprosjekt for Dalsenget Borettslag. Vi ser frem til en spennende tid fremover og ikke minst til å stifte bekjentskap med mange nye kunder i vårt nye område.

Rørfornying i Tønsberg

TT-Teknikk utfører rørfornying i Tønsberg

Vår avdeling i Sandefjord starter året med et prosjekt for rørfornying av innvendige avløpsrør i et boligsameie med rundt 40 leiligheter i Tønsberg.

Etter grundige overveielser har styret kommet frem til at rørfornying var den rette måten å ivareta vedlikeholdet av avløpsrørene i byggene på. Med våre velutviklede metoder og erfarne mannskaper i regionen vil både kvalitet og beboerhensyn bli satt i høysetet også her. Prosjektet går over 8 uker og vil være ferdig til påske 2018.

TT-Teknikk i Vestfold

Bilde av TT-Teknikk bil og henger

Vi har vært etablert med eget kontor i Sandefjord siden 2011, men har i løpet av de to seneste årene satset betydelig for å bedre vårt “fotavtrykk” i regionen.

Fra nyttår 2017 ble Jon Johnsen ansatt som avdelingsleder og har på kort tid bygd opp avdelingen til å kunne betjene kunder i alle segmenter innen rørinspeksjon, høytrykksspyling, ledningskontroll og rørfornying av vann – og avløpsledninger. Vi anser 2017 som en “ny start” i området og opplever at vår økte tilstedeværelse verdsettes av både nye og tilbakevendende kunder. Jon Johnsen, som har over 20 års fartstid i bransjen, melder om stor pågang og positive tilbakemeldinger fra både private og kommunale kunder. Med bakgrunn i et godt år legges nå planer for økt satsing gjennom utvidelse av kapasiteten slik at vi også i fremtiden kan motta de samme, gode tilbakemeldingene fra våre kunder i Buskerud, Vestfold og Telemark. Vi betjener hele dette området fra vårt kontor på Løkka 33 i Larvik.

Power Clean Pipe AS fusjoneres med TT-Teknikk AS

Logoen til Power Clean Pipe

Power Clean Pipe As har siden mai 2016 vært et heleid datterselskap av TT-Teknikk AS, men med virkning fra 5. juli 2017 er selskapet fusjonert inn i TT-Teknikk AS.

Virksomheten vil fortsette som tidligere. Power Clean Pipe er et godt innarbeidet varemerke spesielt innen vedlikeholdsspyling av avløpsrør for borettslag og sameier og varemerket vil beholdes for fremtidig aktivitet.

Kantorsletta Selveierforening

Bilde av TT-Teknikk bil og blokk på Kantorsletta

Kantorsletta Selveierforening ligger på Kolbotn, 12 km sydøst for Oslo.

Sameiet består av 186 leiligheter fordelt på 3 blokker. TT-Teknikk AS ble valgt til å gjennomføre vedlikeholdsarbeider på spill- og overvannsledninger i foreningen. Dette utføres som to parallelle entrepriser hvorav en går på etablering av drenering og den andre entreprisen inkluderer rørfornying av bunn – og uttrekksledninger for spillvann og overvann for alle tre blokkene. Arbeidene ble startet opp vinteren 2017 og er forventet ferdigstilt tidlig høst samme år.

Blokkene ble bygget i 1972 og tiden for vedlikehold av avløpsledninger var inne. De avtalte arbeidene er godt i gang og at behovet for vedlikehold av ledningene var nødvendig kommer klart frem i de undersøkelsene som er gjort samt det arbeidet som allerede er ferdigstilt. Tilbakemeldinger fra beboere og foreningens representanter under arbeidet har vært positive. De har opplevd informasjonsflyten som god og at beboeres behov under arbeidene er godt ivaretatt. Når arbeidene er ferdige vil foreningen igjen ha et ledningsnett som er oppgradert og rustet for bruk av kommende generasjoner.

Rør kan bli kostnadssluk

TT-Teknikk arbeidsplass

For mange av 1950/60/70-tallets borettslag er tiden overmoden for å utbedre vannrør og avløpsrør. – Noen venter for lenge med tilstandsanalyser og utbedringer. Det kan skape store problemer, sier VVS-rådgiver Lars-Petter Hellevik i Sweco.

Store konsekvenser

Et borettslag med 500 leiligheter er på linje med et stort konsern, og utbedring eller bytte av røropplegg beløper seg fort til mange titalls millioner kroner. De økonomiske konsekvensene ved å vente for lenge med å avdekke slitasje og mangler på vannrør og avløpsrør, kan bli betydelige. Borettslag som utsetter rørutbedringer, kan også få problemer med forsikringsselskapene dersom det oppstår vannskader. Slike skader regnes nemlig ikke som akutte, men som et resultat av manglende vedlikehold.

Hvor mye som skal gjøres, er i stor grad opp til borettslaget. Noen vil gjerne totalrenovere badene når de går i gang, andre nøyer seg med å fornye vannrør og avløpsrør. I store borettslag ligger rørene ofte skjult, innstøpt i vegger og gulv. Da er det vanskelig å komme til for å gjøre punktreparasjoner.

– Hvis avløpsrørene ikke er innstøpt, anbefaler vi ofte å skifte dem. Hvis rørene er innstøpt, kan det være et godt alternativ å rørfornye med strømpeforing, såkalt re-lining – en epoxymettet strømpe som blåses opp og herdes inne i røret når den er på plass. Da får du et nytt rør inni, og det gamle fungerer som en forskaling utenpå. Det er et veldig slitesterkt og glatt materiale som gir mindre sjanse for at ting henger seg opp, sier Hellevik.

Utdrag fra artikkel publisert i vvsaktuelt.no. Les hele artikkelen her.

Gamle rør i borettslag og sameier. Utskiftning eller rørfornying?

Bilde av TT-Teknikk bil og henger

Før eller senere må borettslag og boligsameier rustes opp, og jobben med å renovere gamle rør har tradisjonelt vært et stort og omfattende prosjekt.

I dag finnes det heldigvis et alternativ til utskiftning av avløpsrør som er både raskere, billigere og mindre ubeleilig for beboerne. Les hele blogginnlegget her.

Av Baard Aas 1. desember 2016, Daglig leder i Lunder&Aas i Varme og Bad-kjeden.
(innlegg publisert i VB-bloggen)

Er vann- og avløpsrørene i borettslaget eller sameiet mer enn 30-40 år gamle, kan tiden være moden for rørfornying eller utskiftning. Selv om det ikke er symptomer på skader eller slitasje enda, vil rehabilitering av rørene være et forebyggende tiltak som kan være smart å sette i gang før noe faktisk skjer.

Avløpsrør har normalt en levetid på 40-50 år, men dette varierer. Etter så mange år preges rørene av slitasje som følge av endring i grunnforholdene, og de begynner å gro igjen. Det kan også ha oppstått brudd på grunn av setninger i grunnen, eller inntrengning av røtter fra trær i gamle skjøter eller brudd.

Smidig renovering med moderne rørfornying

Hvis borettslaget eller sameiet skal renovere avløpsrørene i bygget, er rørfornying et godt alternativ til rørutskiftning. Ved rørfornying installeres nye rør eller foringer på innsiden av de gamle. Dette skjer uten inngrep i selve bygningsmassen.

Rørfornying er både raskere og ryddigere enn rørutskiftning, som ofte innebærer riving og graving. Det er også en billigere prosess, fordi den er mindre arbeidskrevende. For å vite om rørfornying er et alternativ som egner seg for deres borettslag eller sameie, bør dere starte med å la en fagperson foreta en besiktigelse av dagens røranlegg.

Les hele blogginnlegget her.

TT overtar Power Clean Pipe

Logoen til Power Clean Pipe

Våren 2016 inngikk TT-Teknikk AS og tidligere eiere av Power Clean Pipe AS avtale om kjøp av sistnevnte selskap.

Power Clean Pipe AS er et selskap som i hovedsak utfører vedlikeholdsspyling av avløpsledninger i bygninger. Selskapet utførte i en periode også rørfornyingsarbeider. Denne virksomheten ble avviklet for en tid tilbake for å rendyrke satsingen på vedlikeholdsspyling, rørinspeksjon og akutte oppdrag innen høytrykksspyling. Power Clean Pipe tilbyr og utfører sine tjenester over hele Norge.

TT-Teknikk har i lengre tid sett behovet for å øke kapasiteten innen vedlikeholdsspyling av avløpsanlegg i leiligheter og har med kjøpet av Power Clean Pipe AS sikret både kapasitet, erfaring og solid kompetanse innen dette fagfeltet. Alle selskapets ansatte har valgt å bli med videre og både nye og gamle kunder vil oppleve den gode servicen og kvaliteten på arbeidet som Power Clean Pipe er kjent for også i tiden fremover. Les mer om selskapet på www.powerclean.no

Tyrikollen fornyer sine rør

Tyrikollen fornyer sine rør

Etter 60 år i trofast tjeneste hos Tyrikollen Boligsameie er den utvendige dreneringen, bunnledninger, uttrekk og overvannsledninger modne for rehabilitering.

Det er en betydelig jobb som tar til sammen et år for alle de 75 boenhetene fordelt på 17 rekker med enebolig i kjede.

Les hele saken på va-nytt.no