Month: February 2024

Fagkveld rørfornying i Bergen

TT-Teknikk i Bergen med bilder parkert utenfor

TT-Teknikk inviterer til fagkveld til alle borettslag og sameie.

Tema er rørfornying som er et svært viktig tema for alle borettslag over 30 år.

Fagkveld Rørfornying

Agenda:

 • Om Serwent
 • Demonstrasjon av rørfornying
 • Spørsmål og svar

Når: Onsdag 19. mars kl 18.00 – 19.30

Kveldsmat fra KL 19. 

Hvor: Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad

Et styre i et borettslag eller sameie har som sin viktigste oppgave å sørge for at alt fungerer som normalt. Vi opplever at altfor få tenker på avløpsrør i hverdagen og hvilke utfordringer det kan skape. Styret bør være i forkant ved å gjennomføre en rørinspeksjon og ha et fast vedlikehold på sine rør. Ved å være i forkant kan man også planlegge evt en rørfornying. En metode som gjør at man ikke trenger å grave opp flotte fellesområder eller rive vegger og gulv. Alt arbeid gjøres fra eksisterende sluk og kummer noe som gjør det kostnadseffektivt og samme garanti som nye rør.

TT-Teknikk er en av landets ledende totalleverandører av rørfornying, avløpstjenester og ventilasjonsrens og har erfaring siden 1983.

Her er en PDF med noe mer informasjon.

Meld deg på her, eller benytt skjema under.

Frist for påmelding er 12 mars. Vi ser frem til å se deg.

Unngå utskiftning

Arbeidere som legger opp en ventilasjonskanal i et nytt bygg.

Unngå utskiftning

I mange tilfeller kan en omfattende ventilasjonsrens bidra til å spare deg for tusenvis av kroner.

Mange skifter ut ventilasjonsanlegg på feilaktig eller mangelfullt grunnlag, som for eksempel at ventilasjonssystemene generelt vurderes som gamle eller utslitte. Dette medfører ofte svært høye kostnader, noe som kunne vært unngått ved å la oss utføre en ventilasjonsrens på hele anlegget.

Vår erfaring viser at ventilasjonsanlegg som vedlikeholdes og holdes rene, er mest effektive og fungerer lengst. Elektriske enheter som vifter etc. utsettes for økt mekanisk slitasje ved manglende vedlikehold og manglende rengjøring.

Du kan spare flere tusen kroner.

Ventilasjonsrens

Ved en ventilasjonsrens av hele systemet i eiendommen med PowerClean-metoden, blir kanaler og vifter helt rene. Du oppnår samme gjennomstrømningskapasitet som da kanalene var nye, og har sannsynligvis forlenget levetiden med flere år.

Med ventilasjonsrens og jevnlig vedlikehold trenger du ikke skifte hele eller deler av anlegget.

Ta kontakt for en befaring eller be om et uforpliktende tilbud på ventilasjonsrens av hele systemet.

Det lønner seg garantert!

Inneluften

Et lyst og fint kjøkken med hvit fliser på veggen.

Inneluften

I inneluften finnes det mengder av mikroorganismer, som soppsporer, muggsporer, bakterier, alger, pollen, og husstøvmidd.

Disse er ikke bare usmakelige, de er også direkte helsefarlige å puste inn.

Vi oppholder oss 90 prosent av tiden innendørs og puster i denne luften gjennom hele dagen.

Legg til rette for lavere sykefravær!

Inneluft på arbeidsplassen

På arbeidsplassen kan dette føre til at medarbeiderne får lavere arbeidskapasitet, og det vil i verste fall øke sykefraværet.

Konsekvensen kan være helseplager som hodepine, kvalme, trøtthet, og slapphet. Store forekomster kan være allergifremkallende.

Et rent og dermed velfungerende ventilasjonsanlegg med veldimensjonert kapasitet og gjennomstrømning reduserer mengden mikroorganismer i inneluften til et minimum!

La oss rense ventilasjonen – det gir deg mulighet til å puste ren luft og høre «suset» igjen!

Vedlikehold av ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsrør fra innsiden.

Alle ventilasjonsanlegg må vedlikeholdes jevnlig for at det skal fungere ordentlig. Avsetning av partikler i ventilasjonsanlegg følger tyngdeloven. Under luftgjennomstrømning i ventiler, kanaler, filtre og vifter avsettes forurensede partikler kontinuerlig.

Et ventilasjonsanlegg som ikke blir vedlikeholdt vil derfor oppleve gradvis tetting og funksjonssvikt med store helsemessige og økonomiske konsekvenser.

Ikke glem brannfaren!

Et nøkkelord er fare for brann og spredning av brann i, og gjennom ventilasjonskanaler og vifter. En blanding av fett, tekstilpartikler, støv og trekk i et ventilasjonsanlegg gir ekstrem næring til brannforløp.

Et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg er ikke bare en brannfare, men har også andre helsemessige konsekvenser. Det er påvist en klar sammenheng mellom dårlig inneklima, menneskers helse og evne til å leve komfortabelt under hvile, konsentrasjon og arbeid.

90 prosent av vår tid tilbringes innendørs. Økende allergiforekomster, økende sykefravær og generell misnøye med luftkvalitet i offentlige og private bygg er et stadig gjentagende diskusjonstema, men dessverre velger altfor få å gjøre noe med bygningens ventilasjonsanlegg.

Det «usynlige» problemet.

Ventilasjonsanlegg er sentralt for tilførsel av ny luft

Synlig støv i form av «hybelkaniner» ser vi på som normalt. Med støvklut/støvsuger og andre tilgjengelige midler kan det visuelle fjernes for en stund. Imidlertid tenker vi ikke på at et ventilasjonsanlegg er den viktigste transportveien for tilførsel av ny luft, samt fjerning av brukt luft (eksos) fra innendørsområder.

Redusert tilførsel og avtrekk fra et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg gir forurenset luft lenger oppholdstid innendørs, og vi eksponeres for økt konsentrasjon av luftbårne partikler over lengre tid.

Det farlige, skitne støvet har stor bæreflate på grunn av vekten, og innholder en rekke stoffer som «setter» seg på partiklene og transporteres med disse. Her nevnes kjemikalier, bakterier, mugg, soppsporer, midd, fibre etc. Dette er partikler som er så små at de transporteres helt inn i lungenes dypeste områder og kan avsettes der.

Skarpe partikler med tilsetningene nevnt over kan skjære seg inn i lungevev og transporteres med blodbanen rundt i kroppen.

Dersom bygninger har installert ventilasjonsanlegg er det viktig at disse har optimal lufttransport gjennom kanaler, filter og vifter. Lufttransporten i et ventilasjonsanlegg reduseres i takt med avsetninger på kanalvegger og vifteblad.

Kapasitetsreduksjoner på opptil 50 prosent kan forekomme relativt tidlig, 3-5 år etter installasjon av et ventilasjonsanlegg. Tidsfrekvensen avhenger av dimensjonering, kapasiteter, miljø og hvor eksponert et ventilasjonsanlegg er for økt påvirkning av forurensning i sin geografiske beliggenhet eller miljøet anlegget benyttes i.

Vi tilbyr den mest effektive løsningen for fjerning av støv og belegg i alle typer ventilasjonsanlegg.

Hvordan står det til med innemiljøet på arbeidsplassen din?

En mann som åpenbart nyser eller pusser nesa.

“Better air, better business” er det noe som heter, og bak dette slagordet ligger det mye alvor. For hva skjer med helsen til medarbeiderne og produktiviteten på arbeidsplassen når innemiljøet er dårlig? Og hva kan du gjøre for å få et godt inneklima igjen?

Luften innendørs forurenses konstant av mikroorganismer. Disse kan være husstøvmidd, bakterier, pollen, alger, og sopp- og muggsporer. Dette er helseskadelig, og kan føre til lavere effektivitet og øke sykefraværet.

Hva sier arbeidsmiljøloven om inneklimaet?

Årsaken til dårlig inneluft og innemiljø på arbeidsplassen er ofte gamle og dårlig vedlikeholdte ventilasjonsanlegg. Avsetning av partiklene følger tyngdeloven, og etter hvert som tiden går blir flere og flere av mikroorganismene liggende i anlegget. Det fører til en gradvis forverring av innemiljøet.

Det er ikke bare tyngdeloven som gjelder – flere steder i Norske Lover er det klare og tydelige krav til innemiljøet. I arbeidsmiljølovens § 4-4 står det at blant annet støy og inneklima “skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.”

Hvem har ansvaret for innemiljøet?

Det er lederens ansvar å sørge for et godt inneklima på arbeidsplassen.

Dette betyr som regel at dere enkelt og greit har et velfungerende ventilasjonssystem

Hvis du har fått klager på innemiljøet fra dine ansatte må dette tas på alvor, spesielt hvis det oppstår fravær som kan relateres til dårlig inneklima. Ifølge Arbeidstilsynet kan symptomer på dårlig inneklima være

 • Konsentrasjonsvansker
 • Unormal trøtthet
 • Hodepine
 • Hoste
 • Tett nese
 • Tørre slimhinner
 • Tørre og sviende øyne
 • Tørr hud
 • Tørr hals

Kanskje du har merket noen av dem selv? Disse symptomene oppstår fem ganger hyppigere i bygninger med dårlig inneklima sammenlignet med bygninger som har godt inneklima.

Ren luft hjelper oss med å ta bedre avgjørelser og bli mer produktive.

En undersøkelse som ble gjort av amerikanske Environmental Health Perspectives viste at luftkvalitet kan bidra til økt effektivitet. Arbeidstakere ble testet i to forskjellige kontormiljøer, et med dårlig inneklima og et med godt, på informasjonsbruk og strategi. Resultatet var oppsiktsvekkende: I ren luft forbedret innsatsen seg på disse to områdene med henholdsvis 172 og 183 prosent. Det betyr at ren luft hjelper oss med å ta bedre avgjørelser og bli mer produktive, og at det bokstavelig talt lønner seg å ha et godt inneklima.

Rensing av ventilasjonsanlegget

Uansett helsegevinster og effektivitetsøkning: For mange bedrifter er det likevel slik at et nytt ventilasjonsanlegg vil bli en svært dyr investering. Derfor blir det gjerne utsatt. Og utsatt igjen. Men hvorfor risikere medarbeidernes helse når problemet med dårlig innemiljø kan løses på en rimeligere og svært enkel måte? Du behøver nemlig ikke å skifte hele anlegget for å nyte alle fordelene et nytt kan gi deg.

Power Clean-metoden er mekanisk rengjøring av ventilasjonsanlegget med roterende børster. Dette er som regel den beste måten å dyprense kanaler, vifter og viftehus på. I tillegg til at metoden er bra for økonomien, er den også miljøvennlig siden det ikke brukes løsemidler, pulver eller kjemikalier. Også jevnlig vedlikehold bidrar til mindre støy og bedre økonomi, siden et friskt ventilasjonsanlegg lever lenger.

En investering i godt inneklima er en god investering i god helse.

Over 100 000 boliger, borettslag og bedrifter har hittil fått et bedre innemiljø takket være Power Clean-metoden. De vet alle at en investering i godt inneklima er en investering i god helse.

Når ble ventilasjonen på arbeidsplassen din renset sist?

Rens av ventilasjonskanal med spesialverktøy.

Et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg fører til dårlig inneluft, samtidig som det øker faren for brann i kanalene. Et vanlig tegn på at ikke alt er som det skal med innemiljøet er høy strømregning og høyt sykefravær – uten at noen forstår hvorfor.

Vi forstår gjerne ikke sammenhengen mellom innemiljø og helseskader fordi vi opplever forskjellige symptomer:

 • 7 av 10 er svimle og tunge i hodet på jobben
 • Halvparten har konsentrasjonsvansker
 • 50 prosent kvinner og 25 prosent menn plages av tørr hud
 • 4 av 10 klør i øyne og nese, og plages av tørr hals

Hver femte arbeidstaker blir syk av innemiljøet på jobben.

Alt i alt fører dette til dette at hver femte arbeidstaker blir syk av innemiljøet på jobben. Det betyr at du kan ha en kollega som akkurat nå er sykemeldt på grunn av dårlig inneluft.

Hva sier forskningen om inneluft?

Det er en sammenheng mellom inneklima og helseplager.

Den bekrefter at det er en sammenheng mellom inneklima og helseplager. Støv, skitt, sopp, mugg og råte er den viktigste årsaken, og mye av dette kommer fra ventilasjonsanlegget som forpester inneluften.

Vi er nemlig flinke til å vaske og støvsuge gulvet, og tørke støv av pulter og hyller. Men vi er ikke flink til å sørge for rens og vedlikehold av det vi ikke ser – som kjøkkenavtrekk og ventilasjonsanlegg.

Hva skjedde før og etter at ventilasjonssystemet ble renset?

Problemet med dårlig innemiljø har blitt så omfattende at det til og med har fått sitt eget navn, nemlig Sykt Bygg Syndrom (SBS). I en undersøkelse som ble gjennomført i 10 kontorbygninger med omtrent 12 000 ansatte over to år, var situasjonen før og etter som natt og dag:

 • Tørre hender, kløe og rødmende hud gikk ned fra 11 til 7 prosent
 • Flass og kløe i hodebunn eller ører gikk ned fra 7 til 4 prosent
 • Tørr eller irritert ansiktshud gikk ned fra 13 til 6 prosent
 • Hoste gikk ned fra 6 til 4 prosent
 • Heshet og tørr hals gikk ned fra 15 til 12 prosent
 • Irritert, tett eller rennende nese gikk ned fra 23 til 15 prosent
 • Kløe og irriterte øyne gikk ned fra 17 til 12 prosent
 • Konsentrasjonsvansker gikk ned fra 4 til 1 prosent
 • Kvalme og svimmelhet gikk ned fra 2 til 1 prosent
 • Hodepine gikk ned fra 5 til 3 prosent
 • Å føle seg tung i hodet gikk ned fra 10 til 3 prosent
 • Trøtthet gikk ned fra 11 til 6 prosent

Du kan lese mer om denne undersøkelsen her.

Hva koster dårlig inneluft deg?

Det koster ikke bare helsen, men det koster også økonomisk. Selv et belegg på kun et par millimeter på vifter og i kanaler og rør reduserer kapasiteten opptil 40 prosent. Det betyr at du må bruke tilsvarende mer strøm for å oppnå samme effekt som før. Ulempen er at du ender opp med å blåse enda flere helseskadelige mikroorganismer ut over hele arbeidsplassen, i tillegg til at du får mer støy.

Men aller viktigst, og som undersøkelsen viste er helseplager den største kostnaden. For la oss si at du får ned sykefraværet med 50 prosent med ren inneluft. Har du tenkt over hva bedriften vil spare i løpet av et år – og hva dere så vil spare hvert år fremover?

Dette er løsningen på dårlig innemiljø

Luften på arbeidsplassen blir klinisk ren.

Mange tror at det eneste som kan gjøres er å bytte ventilasjonsanlegget, men det er ikke tilfelle. En rimeligere bedre og mer miljøvennlig måte å gjøre det på er Power Clean-metoden, som er mekanisk rensing av anlegget med børster. Denne metoden fjerner alle skadelige mikroorganismer, og i tillegg forsegles og desinfiseres alle kanalene etterpå. Det sikrer at anlegget og dermed luften på arbeidsplassen blir klinisk ren.

Deretter bør ventilasjonsanlegget renses jevnlig. Hele anlegget bør tas hvert femte år, mens rens av vifter og eventuell utskifting av filter bør gjøres hvert år eller ved behov. Hvis anlegget ikke renses, vil det til slutt bli så ødelagt at det må byttes – med alle kostnader det medfører.

Fordelen med et velfungerende ventilasjonsanlegg er bedre inneklima, lavere energiforbruk, høyere brannsikkerhet og et bedre arbeidsmiljø med friskere kolleger.

Vil du vite mer? Da kan du laste ned PDFen “Rense ventilasjon” her.

Hva skjer når ventilasjonsanlegget har dårlig trekk?

Dugg og vanndråper på et vindu.

Om det er i barnehage, på skole, på jobb eller hjemme – vi oppholder oss innendørs i 90 prosent av levetiden vår. Hva skjer da med helsen til både bygninger og mennesker når inneklimaet ikke er som det bør være?

Sunn inneluft er en menneskerettighet.

Vi hører stadig om at idealtemperaturen innendørs ligger på mellom 20 og 22 grader innendørs, men vi hører sjelden mer om hvordan et godt inneklima faktisk er. Verdens helseorganisasjon (WHO) har til og med erklært at sunn inneluft er en menneskerettighet.

Like viktig å ha et ventilasjonsanlegg med godt trekk som å ha riktig innetemperatur.

Mange vet ikke at det er minst like viktig å ha et ventilasjonsanlegg med godt trekk som å ha riktig innetemperatur. Men vet du du hva som er tegnene på dårlig trekk, og vet du hvilke konsekvenser det får – både på bygninger og mennesker?

Konsekvensene av dårlig trekk hjemme

Visse ting kjennetegner dårlig trekk uansett om du har det hjemme eller på arbeidsplassen, eller om barna har det i barnehagen eller på skolen.

Avhengig av hvor følsomme vi er kan det være vi ikke merker noe som helst, eller vi kan få merkbart dårligere helse. Det betyr at barnet ditt eller kollegaen din kan ha blitt syk av inneklimaet, mens du fortsatt er like frisk. Det er derfor viktig å ta følgende symptomer på alvor:

 • Konsentrasjonsvansker
 • Trøtthet og hodepine
 • Hoste, tett nese og tørr hals
 • Tørre øyne
 • Hudplager
 • Astma
 • Allergier

Disse helseplagene er blant de du kan få når den dårlig inneluften ikke skiftes med frisk uteluft kontinuerlig. Da går vi konstant og puster inn pollen, støv, skitt, bakterier, alger, midd, mugg, sopp, råte og fukt.

Spesielt de tre sistnevnte er måten du oppdager dårlig ventilasjon i bygninger på.

Fukt – du kjenner det på lukten

Har du mye dugg på baderomsspeilet etter at du har dusjet? Eller på kjøkkenvinduene selv om viften går for fullt? Det er gjerne det første tegnet på at boligen din har dårlig avtrekk. Dårlig avtrekk på kjøkkenet skyldes ofte mye smuss og fett i vifter og kanaler, hvilket også utgjør en stor brannfare.

Videre er det den lett gjenkjennelige kjellerlukten. Og når du kjenner den er det på høy tid å ta tak i fuktproblemet, ikke minst fordi det utgjør en ekstra helserisiko. Vanligvis oppstår fukt i kjellere fordi luftfuktigheten kondenseres fra veggene, eller at grunnmuren tar opp vann fra jorden. Uansett årsak – det første du må gjøre er å få bedre ventilasjon, da det vil hjelpe med å føre ut fukten. Dette kan ofte være det som skal til, men om dette ikke viser seg å være nok må det sterkere lut til, som isolering og drenering.

Radon

Ifølge WHO er radongass den nest vanligste grunnen til lungekreft. Radon trenger inn gjennom grunnmuren via luft i jorden, der konsentrasjonen kan være høy. Den rimeligste og enkleste måten å få radon ut av boligen på er å ha god ventilasjon.

Heksesot

Dette er gjerne et problem i nye hus og leiligheter, siden disse er tettere enn eldre. Også nyoppussede boliger kan oppleve dette. Det finnes flere teorier om hvordan heksesot oppstår, men det som er sikkert er at du ikke får heksesot når du har god ventilasjon – det blir bekreftet av at det sjelden eller aldri oppstår heksesot i næringsbygg som har store og velfungerende ventilasjonsanlegg.

Dårlig trekk i næringsbygg

Men, så er det slik at det på langt er nær alle næringsbygg som faktisk har store og velfungerende ventilasjonsanlegg. Og som i boliger kan det være lenge siden ventilasjonssystemet ble sjekket sist.

Det kan være vanskelig å lete etter og oppdage mugg, sopp, råte og fukt på arbeidsplassen, men hvis det oppstår mye uforklarlig fravær av typen som ble beskrevet lenger opp, kan det være ventilasjonsanlegget har skylden. Det er derfor viktig at hvis du mistenker at du eller kollegene dine har fått helseplager som følge av dårlig inneklima, så må daglig leder informeres om dette.

Bolig eller bedrift – det gjelder å ta tak i dårlig trekk i ventilasjonsanlegget så snart som mulig. Da kan det være det er nok med en rens, hvilket er et rimelig alternativ. Venter du kan du risikere å måtte bytte hele anlegget, noe som vil bli svært dyrt.

Konsekvenser av dårlig trekk i ventilasjonsanlegg kan føre til en rekke sykdommer og plager for deg og dine, og dyre utskiftinger på bolig og næringsbygg. En enkel og rimelig forsikring er derfor å få en gratis og uforpliktende befaring av ventilasjonsanlegget så snart som mulig.

Hvordan sjekker du om du har dårlig ventilasjon hjemme?

Synlig mugg på en vegg i en stue.

Å få dårlig ventilasjon er ikke noe som skjer plutselig fra én dag til den neste. Prosessen skjer langsomt og umerkelig over tid. Nettopp derfor er den vanskelig å oppdage, men ikke umulig – å sjekke ventilasjonen hjemme er nemlig svært enkelt.

Dårlig inneklima som følge av ventilasjon som ikke fungerer optimalt er direkte helsefarlig. Vi oppholder oss innendørs 90 prosent av tiden, og da sier det seg selv at frisk luft er viktig.

Hvis luften innendørs er forurenset puster du inn en evig strøm av mikroorganismer som bakterier, alger, sopp, mugg, støv, skitt og midd. Et ventilasjonsanlegg som ikke fungerer skikkelig, vil også avgi mer støy.

Dårlig inneklima er et utbredt problem

50 prosent av norske boliger der det bor barn har for dårlig inneklima.

Alle tenker at “dette gjelder sikkert ikke hjemme hos meg”, men i en undersøkelse ble det konkludert med at 50 prosent av norske boliger der det bor barn har for dårlig inneklima. Barnerommet var ofte der tilstanden var verst.

Har du opplevd at du eller noen i familien ofte er syke på grunn av trøtthet, hodepine og hoste? Kanskje en eller flere av dere til og med har fått hudplager, astma eller allergier? Da kan det godt være at ventilasjonsanlegget har skylden, og det bør sjekkes umiddelbart.

Visste du forresten at Enova gir deg opptil 20 000 kroner i støtte hvis du installerer balansert ventilasjon i boligen din?

Dette er tegnene på dårlig ventilasjon

Fukt, råte og mugg er de vanligste problemene, og det beste rådet du kan få er å bruke sansene. Bruk nesen og kjenn om du merker kjellerlukt. Se etter misfarging, og da spesielt på veggene, men også i taket under baderom.

Sjekk ekstra nøye der du ikke ser. Det gjelder bak og under senger, sofaer, bilder og skap – spesielt mot baderomsvegger og yttervegger. Og selvsagt inkluderer sjekken en tur på loftet.

Mugg

Hvis du har fått muggskader er disse som regel sorte, gule eller grønne. Det kan også oppstå brune skjolder.

Fukt og råte

Dette kjennetegnes ved at gulvlistene flytter på seg, malingen flasser av, tapeten løsner, tre og trepanel sveller, fliser løsner og fuger åpner seg. Alt skjer selvsagt ikke på en gang, så om du kun oppdager én av disse “symptomene” kan det bety at du har dårlig ventilasjon.

Hvis det viser seg at du har fått mugg, sopp eller råte i boligen må du få dette fjernet så raskt som mulig.

Dugg

Hvis damp og dugg ikke forsvinner etter dusjen, men tvert imot blir værende på speil og vinduer har du etter all sannsynlighet et problem. Prøv først å ikke dusje med døren åpen, men om dette ikke hjelper er det på høy tid å undersøke ventilasjonen. Om duggen fremdeles er der etter en halvtimes tid, er det også et tegn på at ventilasjonen ikke fungerer skikkelig.

Uønskede gjester

Bruk lommelykten og se under kjøkkenbenken og i sluket på badet. Hvis du for eksempel finner edderkopper og insekter tyder dette på at luftfuktigheten er for høy. Om du oppdager sølvkre kan det bety at du allerede har fått en råteskade.

De små tingene du kan gjøre i dag

Det er viktig at du er flink til å lufte.

Det er viktig at du er flink til å lufte, også når det er kaldt ute. Sett vinduene på vidt gap på soverommet et par minutter hver morgen, og la luftelukene stå åpne. Da får du sirkulert og byttet ut inneluften. Men det er ikke sikkert dette er nok.

For det viktigste tiltaket du kan gjøre for å få et bedre inneklima er nemlig å sørge for at boligen din har god ventilasjon. Det forlenger levetiden på boligen, og gjør dere som bor der friskere.

Hva er kravene til ventilasjon i næringsbygg?

Gaten mellom to høye bygg i Barcode, Oslo.

Tunge dager på jobben kan skyldes stress, kjedelige arbeidsoppgaver, kjipe kolleger – eller dårlig inneklima. Undersøkelser viser nemlig at der vi oppholder oss når vi ikke er hjemme, som i barnehagen, på skolen eller jobben, på langt nær alltid oppfyller kravene til et godt innemiljø.

Spesielt skoler og barnehager, og helse- og sosialtjenesten, er notorisk kjent for å ha dårlig luftkvalitet. Dette bekreftes også i en rapport fra Folkehelseinstituttet – halvparten av over 300 undersøkte skoler har eller har hatt problemer med fukt og/eller vannlekkasjer.

Dette bidrar til å gjøre barna våre syke, for ifølge Arbeidstilsynet er det en rekke sykdommer følger i kjølvannet av dårlig inneklima:

 • Slimhinneirritasjon i øyne, nese, hals
 • Mer plager av astma og allergisk snue
 • Hyppigere og verre luftveisinfeksjoner
 • Tørrhet, kløe, eksem i huden, særlig i ansikt og på hender
 • Unormal trøtthet, hodepine, allmenn uopplagthet

Også i mange norske bedrifter sliter ansatte med de samme sykdommene og fravær relatert til dårlig inneklima.

I arbeidsmiljølovens navn

Krav om luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger.

Ifølge Arbeidstilsynet har arbeidstakere gjennom arbeidsmiljøloven krav om et fullt forsvarlig inneklima som innebærer luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Arbeidsmiljøloven forteller også om arbeidsgiverens plikt til å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav opprettholdes. På arbeidsplasser med forurensende arbeid er det egne krav om særskilt risikovurdering og dokumentasjon.

Behovet for ventilasjon på arbeidsplassen beregnes ut fra følgende:

 • Personbelastning – altså antallet personer i lokalet
 • Bygning, interiør og installasjoner
 • Hvilket arbeid som utføres i lokalene

Det er for øvrig arbeidsplassforskriften § 2-14 som regulerer ventilasjon, luftkvalitet og inneklima i arbeidslokaler. Klimaet skal være det som kalles tilfredsstillende med tanke på blant annet fuktighet og temperatur – som vanligvis bør være på ca. 22 grader.

Her kan du lese mer om Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet, og hvilke faktorer som påvirker inneklimaet.

Godt inneklima – en frisk investering

I en amerikansk undersøkelse fra Harvard fant de ut at både arbeidstakere og elever var langt mer effektive når de fikk optimal luft. Blant annet var resultatene for strategisk tenkning opp til 288(!) prosent høyere enn når man jobbet i dårlig luft.

Det lønner seg å investere god inneluft.

Forskning viser nemlig at det lønner seg å investere god inneluft. Blant annet synker effektiviteten vår med opp til fem prosent når en skole, institusjon eller bedrift har dårlig inneklima. Nå høres kanskje ikke fem prosent så mye ut, men det utgjør faktisk 10 sykedager i året for hver og en av oss – altså tilsvarende to uker borte.

Et spesielt særtrekk ved dårlig inneklima er at man føler seg dårligere jo lengre man oppholder seg i lokalene, mens når man går for dagen føler man seg etter hvert bedre igjen.

Et godt inneklima tilsvarer mindre enn én prosent av bedriftens samlede lønnskostnader.

Om god luft er dyrt? Overhodet ikke. Et godt inneklima tilsvarer mindre enn én prosent av bedriftens samlede lønnskostnader. Så kanskje det er på tide å begynne å ta inneklimaet på alvor?

Hva er kravene til ventilasjon i boligen din?

En familie på fem er samlet rundt kjøkkenbordet.

I gjennomsnitt er vi tilbringer vi omtrent 15 timer i døgnet hjemme. For å kunne ha god livskvalitet er det viktig å ha et hus der ventilasjonen fungerer som den skal. Nye boliger har helt klare krav, men hva med eldre hus?

Et vanlig tegn på at ventilasjonen hjemme ikke fungerer som den skal er å føle seg bedre utover dagen når dere ikke er hjemme – men når dere kommer hjem blir dere gradvis verre igjen i løpet av kvelden og ettermiddagen.

For hvis boligen din ikke har skikkelig ventilasjon kan både den og dere som bor der bli syke. Boligen kan få mugg, sopp og råte på innvendige flater og til og med interiør. Når du eller noen i familien konstant puster inn sporer fra disse kan dere etter hvert oppleve kvalme, hodepine, trøtthet, hoste, tørr hud og tørre slimhinner. Dette kan også utvikle seg til astma og allergier. Hvis ventilasjonen ikke fungerer som den skal, kan den også avgi mer støy.

Et velfungerende ventilasjonsanlegg er viktig.

Spesielt barn er utsatt hvis dere har et dårlig inneklima. De bruker nemlig 50 prosent mer luft i forhold til kroppsvekten enn voksne, og samtidig er de mer aktive. Og det er nettopp derfor et velfungerende ventilasjonsanlegg er viktig.

Byggteknisk forskrift – for nye boliger

Kravene til ventilasjon i nye boliger står i Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 13 – Inneklima og helse. I § 13-1 står det:

 1. Bygningen skal ha ventilasjon som sikrer tilfredsstillende luftkvalitet ved at
  1. ventilasjonen er tilpasset rommenes utforming, forutsatte bruk, forurensnings- og fuktbelastning
  2. luftkvaliteten i bygningen er tilfredsstillende med hensyn til lukt
  3. inneluften ikke inneholder forurensning i konsentrasjoner som kan gi helseskade eller irritasjon.

Videre forklares det at “Tilfredsstillende luftkvalitet er en forutsetning for å unngå negative helseeffekter og oppnå trivsel og velvære for de som oppholder seg i bygningen.”

Selve kravene er fastsatt i §13-2:

 1. Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 kubikkmeter per time per kvadratmeter gulvareal når boenheten er bebodd.
 2. Soverom skal tilføres minimum 26 kubikkmeter friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.
 3. Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer minimum 0,7 kubikkmeter friskluft per time per kvadratmeter gulvareal.
 4. Kjøkken, toalett og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

Den enkleste måten å oppfylle kravene i nye boliger på er med mekanisk ventilasjon – balansert ventilasjon er gjerne mest egnet for å oppfylle energikrav.

Det er utbyggers ansvar å sørge for at kravene i Byggteknisk forskrift blir etterfulgt.

Hva med eldre boliger?

I et nytt hus skal forskriftene være fulgt, men i et eldre hus finnes det ikke tilsvarende krav. En tommelfingerregel sier at hvis du føler noe er galt med ventilasjonen hjemme, så er det som regel det – og da bør du ta tak i problemet med den gang.

Her kan du lese en sjekkliste for å finne ut om du har dårlig ventilasjon hjemme

Mange hus og leiligheter som ble bygget blant annet på 60-, 70-, og 80-tallet har det som gjerne blir kalt naturlig ventilasjon. Lufttilførselen kommer gjennom lufteluker i veggene og spalter over vinduene. Ulempen er når du glemmer å åpne disse igjen, for eksempel etter vinteren. Det gir et dårlig inneklima med god grobunn for sopp, råte og mugg. Og det er spesielt soverom og barnerom som er mest utsatt.

Det beste du umiddelbart kan gjøre er å sørge for luftgjennomstrømming i boligen din er derfor å åpne stengte luker og spalter. Bruk også avtrekksvifte på bad og kjøkken. Visste du forresten at kjøkkenvifta får bedre effekt hvis den får tilluft – altså hvis luker, spalter eller et vindu står åpent mens du lager mat?

For eldre boliger er det også anbefalt å installere balansert ventilasjon. Hvis du installerer dette i boligen din kan du få inntil 20 000 kroner i støtte hos Enova.

De fleste boliger – både nye og eldre – har godt av å sjekke ventilasjonsanlegget og få renset luftekanalene jevnlig. Dette bidrar til å fjerne sopp, råte og mugg, og gjør dere og boligen friskere.