Month: November 2020

Recover overtar TT-Teknikk – styrker posisjonen

Recover overtar TT-Teknikk

Oslo, 24 november, 2020 Recover har inngått avtale om å kjøpe det norske selskapet TT-Teknikk. 

Selskapet er en av landets ledende totalleverandører av spesialtjenester innen vann og avløp. TT-Teknikk har rundt 130 ansatte og hadde i fjor en omsetning på 222 millioner kroner. Selskapet har kontorer i Oslo, Trondheim, Larvik og Lier. Oppkjøpet er et ledd i Recovers strategi om å styrke seg innen industriservice i Norge. TT-Teknikk vil bli drevet videre som et datterselskap av Recover Norge under sin egen merkevare.

Da Recover ble kjøpt av EQT i desember i fjor, kunngjorde selskapet at det skulle vokse videre både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp. Denne transaksjonen er et ledd i denne strategien. Recover er i dag markedsleder i Norden innen skadesanering og industriservice og har i alt, inkludert dette oppkjøpet, gjennomført 22 nordiske oppkjøp siden 2015.

  • Gjennom oppkjøpet av TT-Teknikk styrker vi oss markant innen industriservice i Norge, særlig innen vedlikehold og fornying av rør. TT-Teknikk er her en ledende totalleverandør. Rørfornying er dessuten et marked som er i sterk vekst i Norge og hvor selskapet har en god posisjon med effektive og optimale løsninger. TT-Teknikk har levert fine resultater over lang tid, takket være erfaren ledelse, engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, solid HSE-kultur og fornøyde kunder, sier administrerende direktør i Recover Norge, Vegar Kristoffersen, i en kommentar. 

TT-Teknikk har siden starten i 1986 hatt en jevn vekst. Selskapet er i dag blant Norges ledende når det kommer til spesialtjenester innen vann og avløp, deriblant, alle typer tjenester innen kontroll og utbedring av vann- og avløpsledninger.  TT-Teknikk har over flere år bygget en sterk merkevare i sin bransje, innen både offentlig og privat sektor. 

  • For en tid siden startet vi en prosess for å finne en samarbeidspartner som kunne være med å utvikle selskapet videre. Med Recover har vi oppnådd dette, og får tilgang til både et bredere kompetansemiljø og kan utveksle erfaringer på tvers av konsernet i hele Norden. Vi ser alle frem til å bli et selskap i Recover gruppen, sier CEO, Stein Schanke i TT-Teknikk. 

  • Vi gleder oss til å få TT-Teknikks ansatte og deres kompetanse med på laget i Recover. TT-teknikk blir en viktig plattform for videre vekst innen industriservice hvor vi ser gode vekstmuligheter fremover i konsernet, sier konsernsjef i Recover, Mattias Ringqvist i en kommentar. Han opplyser også at sentrale ledere i selskapet vil bli med videre og har i tillegg investert i Recover

Den formelle overtakelsen av TT-Teknikk vil finne sted så raskt godkjenningen fra det norske konkurransetilsynet er oppnådd.

Om Recover

Recover er markedsleder i Norden innen skadebegrensning og industritjenester og leverer tjenester til forsikringsselskaper, næringsliv og forbrukere. Etter at Recover ble etablert som en frittstående virksomhet for syv år siden, har selskapet tredoblet inntektene. Recover er en nordisk aktør med nasjonal dekning i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Recover har mer enn 2500 ansatte fordelt på 104 avdelinger over hele Norden.

EQT eier Recover sammen med selskapets ledelse.  EQT er ett av Europas ledende risikokapitalselskaper med over 25 års erfaring med oppkjøp av selskaper og videreutvikling av disse. Selskapet har i dag rundt 16 aktive fond som er investert i alt 140 selskaper rundt om i verden. Disse porteføljeselskapene har til sammen vel 159 000 ansatte.