Month: August 2019

TT-Teknikk har overtatt Power Clean

TT-Teknikk sugebil på veien

TT-Teknikk AS, en av landets ledende totalleverandører av spesialtjenester innen vann og avløp, har overtatt samtlige aksjer i Power Clean Ventilasjon AS.

Oppkjøpet er et resultat av at TT-Teknikk AS i 2016 overtok eierskapet til Power Clean Pipe fra samme eier. Selskapet er siden innfusjonert i TT-Teknikk og etablert som et eget forretningsområde. Virksomheten i dette forretningsområdet er på mange måter knyttet nært opp til virksomheten i Power Clean. Blant annet samarbeides det om salg og markedsføring, og også om gjennomføring i tilfeller der kunden skal ha utført rens av både avløp og ventilasjon.

Eier av Power Clean Ventilasjon AS har over noe tid ønsket å selge selskapet for å trekke seg tilbake, og kontaktet i den anledning TT-Teknikk. Dette på bakgrunn av en vellykket overtagelse av Power Clean Pipe og det tette og gode samarbeidet mellom virksomhetene. Det har vært særlig viktig for selger at de ansatte har blitt godt ivaretatt i prosessen.

Power Clean Ventilasjon AS er fusjonert med TT-Teknikk AS, men merkenavnet Power Clean vil bestå som en egen avdeling i TT-Teknikk.