Month: October 2017

TT-Teknikk i Vestfold

Bilde av TT-Teknikk bil og henger

Vi har vært etablert med eget kontor i Sandefjord siden 2011, men har i løpet av de to seneste årene satset betydelig for å bedre vårt “fotavtrykk” i regionen.

Fra nyttår 2017 ble Jon Johnsen ansatt som avdelingsleder og har på kort tid bygd opp avdelingen til å kunne betjene kunder i alle segmenter innen rørinspeksjon, høytrykksspyling, ledningskontroll og rørfornying av vann – og avløpsledninger. Vi anser 2017 som en “ny start” i området og opplever at vår økte tilstedeværelse verdsettes av både nye og tilbakevendende kunder. Jon Johnsen, som har over 20 års fartstid i bransjen, melder om stor pågang og positive tilbakemeldinger fra både private og kommunale kunder. Med bakgrunn i et godt år legges nå planer for økt satsing gjennom utvidelse av kapasiteten slik at vi også i fremtiden kan motta de samme, gode tilbakemeldingene fra våre kunder i Buskerud, Vestfold og Telemark. Vi betjener hele dette området fra vårt kontor på Løkka 33 i Larvik.