Month: August 2017

Power Clean Pipe AS fusjoneres med TT-Teknikk AS

Logoen til Power Clean Pipe

Power Clean Pipe As har siden mai 2016 vært et heleid datterselskap av TT-Teknikk AS, men med virkning fra 5. juli 2017 er selskapet fusjonert inn i TT-Teknikk AS.

Virksomheten vil fortsette som tidligere. Power Clean Pipe er et godt innarbeidet varemerke spesielt innen vedlikeholdsspyling av avløpsrør for borettslag og sameier og varemerket vil beholdes for fremtidig aktivitet.