Month: April 2015

Rørfornying i Trondheim

TT-Teknikk på oppdrag i borettslag

Teglverkstunet Borettslag i Trondheim har valgt rørfornying som metode for vedlikehold av avløpsrørene i sitt borettslag.

Etter en grundig tilbudprosess valgte styret etter innstilling fra deres konsulent å inngå kontrakt med TT-Teknikk for disse arbeidene med følgende begrunnelse “TT-Teknikk ble valgt fordi de hadde den mest komplette tilbudsbesvarelsen og var konkurransedyktige på pris”. Borettslaget består av til sammen 220 leiligheter fordelt på 7 blokker og alle avløpsrørene i hele borettslaget skulle rehabiliteres inkludert stammer og grenrør i bygningsmassen og bunnledninger frem til påkoblingen på det offentlige nettet.

Arbeidene er omfattende og varigheten for hele prosjektet er lang. Alle kan bo i egen leilighet mens arbeidene pågår, men vann og avløp vil være helt avstengt i perioder. Styret og vaktmester har tilrettelagt med festivaltoaletter utenfor hver oppgang, samt wc og dusj i to av kjellerne som beboerne kan benytte i disse periodene. Prosjektet ble startet høsten 2014 og avsluttes i løpet av høsten 2015.