Month: March 2015

Rørfornying i Solrabben borettslag

TT-Teknikk på Solrabben borettslag

Vi er glade for å kunne informere om at også Solrabben borettslag har valgt å inngå kontrakt med oss for rørfornying av alle bunnledninger og uttrekksledninger i alle sine bygninger.

Dette er en omfattende kontrakt med anleggstid på rundt et halvt år. Vi starter opp arbeidene i etterkant av påsken 2015 og ferdigstiller tidlig høst samme år. I den perioden vil vi rørfornye med strømpeutforing i overkant av 1100 meter med spillvannsledninger. Kontrakten ble tildelt etter konkurranse gjennomført av Obos Prosjekt og styreleder oppgir at valget falt på oss basert på best pris, tidligere erfaringer og dokumentert god gjennomføringsevne.

Vi ser frem til å starte opp nok et prosjekt med rørfornying av bunn – og uttrekksledninger i Oslo og ikke minst ser vi frem til å samarbeide med beboere, vaktmestere og styret i Solrabben borettslag. Se bilder og les mer om borettslaget her; www.solrabben.no

Rørinspeksjon av avløpsnettet i Oslo kommune

TT-Teknikk Rørinspeksjon traktor kamera

Det er besluttet at Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) skal øke fornyelsesprosenten av avløpsrør 1% til 1,6% pr år.

Dette innebærer rørinspeksjon av ca. 140 km avløpsledninger hvert år. Dette er mer enn VAV sine egne ressurser for slikt arbeid kan håndtere og de har inngått rammeavtale med TT-Teknikk om innleie av rørinspeksjonstjenester gjennom en rammeavtale over 2 år. Avtalen inngås som en parallell rammeavtale med 3 selskaper, men vi er fornøyde med å være rangert som nummer en etter utvelgelsen og ser frem til å bidra til å øke kunnskapen om avløpsnettet i Oslo.

TT-Teknikk har en av landets bredeste og mest moderne utstyrsparker for rørinspeksjon og vi besørger kontroller av vann- og avløpsnett for flere kommuner på Østlandet gjennom tilsvarende rammeavtaler.