Month: February 2015

Nok en spesialbil for Rørinspeksjon på plass

TT-Teknikk spesialbil rørinspeksjon

TT-Teknikk har i mange år vært en toneangivende aktør innen rørinspeksjon i Norge.

Dette fordrer at vi har både kompetente ledere og operatører innen området, men også utstyr som følger med de krav som til en hver tid stilles til kontroll av røranlegg.

I desember ble det siste tilskuddet til vår utstyrspark levert; en splitter ny spesialinnredet bil med det mest moderne og oppdaterte utstyret som finnes for rørinspeksjon. Fra denne bilen kan vi kontrollere nye og gamle ledningsanlegg, finne feil, måle fall og kontrollere på-koblede stikkledninger for å nevne noe.

Vi leverer høy kvalitet på vår dokumentasjon og alle våre operatører har gyldige operatør bevis utstedt av Rørinspeksjon Norge.

 

Team Rynkeby

TT-Teknikk Team Rynkeby logo

Team Rynkeby har ett formål; samle inn penger til barnekreftforeningen.

Dette laget består av syklister fra Norge, Sverige og Danmark som sammen skal sykle fra sine respektive hovedsteder og helt frem til Paris. Dette er selvfølgelig krevende, men den viktigste innsatsen legges ned i forkant av rittet hvor hver rytter bruker mange timer av sin fritid på å engasjere bedrifter rundt om i landet med klar oppfordring om å bidra til en god sak.