Month: May 2014

Rørfornying i Pynten Borettslag

TT-Teknikk på oppdrag i Pynten borettslag

Vi er glade for at Pynten Borettslag i Oslo har valgt oss som utførende entreprenør for rørfornying med strømpeutforing av bunnledninger i sitt borettslag.

Borettslaget består av i alt 23 blokker og arbeidene startes opp i høst med forberedende arbeider. Arbeidene er planlagt utført over en to års periode, men de enkelte beboerne vil kun bli berørt i inntil en uke av gangen.

Obos prosjekt har prosjektledelsen på vegne av styret i borettslaget og de var også ansvarlig for tilbudsunderlag – og konkurransen. Dette er en av de største bunnledningsprosjektene som har vært utlyst på lang tid og vi er glade for at valget falt på oss.

TT-Teknikk har mange års erfaring med rørfornying av bunnledninger og styret har festet lit til deres løsninger og presentasjoner i tilbudsfasen og vi er trygge på at gjennomføringen blir så skånsom som over hodet mulig for våre beboere. Dette arbeidet kommer rett i kjølvannet av et større våtromsprosjekt så vi setter beboerhensyn i fokus, det var også en av grunnene til at vi ønsket rørfornying fremfor utskifting av våre bunnledninger, sier styreleder i Pynten Borettslag.